TIETOSUOJAseloste

Voidaksemme täyttää palvelulupauksemme ja toimittaa myymämme tuotteet,meidän on käsiteltävä joitakin henkilötietoja asiakkaistamme. Palveluidemmetarkempi sisältö on saatavissa yrityksemme verkkosivuiltamme taikka suoraanhenkilökunnaltamme.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemmehenkilötietojasi.

 

Saat meiltä halutessasi seuraavat tiedot:

  • Millaisia tietoja käsittelemme?
  • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?
  • Kuinka kauan säilytämme tietoja?
  • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on? Mihin tietoja siirretään?
  • Mihin tietoja luovutetaan?
  • Miten tiedot suojataan
  • Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?
  • Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

 

Millaisia tietoja käsittelemme?

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

Asiakastiedot (yritys): Yritys, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi,sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, viestit, palautteet jayhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Saamme tietojasi meiltätoimeksiantoja tilaavilta päämiehiltämme, julkisista rekistereistä, kutenyritysten internet – sivuilta, tai suoraan sinulta sähköpostitse tai muunyhteydenoton kautta.

 

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvillaperusteilla:

Palveluiden toteuttaminen:
Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka oletvarannut tai tilannut. Emme voi mahdollistaa työsuoritteen tekemistä, laskuttaapalveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä.Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisiasopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittelyperustuu sopimuksen täyttämiseen.

Markkinointi:
Voimme käsitellä tietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejäsähköisiä kanavia käyttäen. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietojapuhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteellakohdistettuun markkinointiin.

Lakisääteinen velvoite:
Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasinoudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteenpäättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteennoudattamiseen.

 

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme tietoja niin kauan, kuin edellä esitettyjen käsittelyperusteidennojalla on tarpeellista. Vanhentuneet tai virheelliset tiedot poistammevälittömästi sellaisia havaitessamme. Kirjanpidon tositeaineistoja säilytämmevähintään lain vaatimat 6 vuotta tilikauden päättymisestä.

Käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin vain niin kauan kuin et olekieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydytmarkkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedonkiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisinapoistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voitmyös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta,esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

 

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseenja käsittelyyn:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen:
Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsioikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannaltavirheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen:
Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemmeautomaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttäsinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus:
Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelynsuoramarkkinointia varten.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus:
Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseentilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessakäsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaakäsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröitykiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaanajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen:
Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä sinuapalvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme taikka muilla erikseen tarjotuinkeinoin. Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot,että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkinvoimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

 

Mihin tietoja siirretään?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaammesopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevanlainsäädännön mukaisesti.

Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimmehenkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimallahenkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioistalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

Mihin tietoja luovutetaan?

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaistenviranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöönperustuvalla tavalla.

Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli oletantanut siihen suostumuksesi. Esimerkiksi alihankkijan tuottaman asennuksen taipalvelun tilaaminen katsotaan suostumukseksi tilaajan tietojen luovuttamiseen.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemmeliiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näidenneuvonantajille.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille,jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi,mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi,esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tilitoimistot ja kirjanpito: Voimme luovuttaa yksinkertaisiahenkilötietoja, sekä palkanlaskennassa vaadittavat omien työntekijöidemmeyksityiskohtaisemmat henkilötiedot tilitoimistollemme ja tilintarkastajillemme.

Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinojahenkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinojaovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainenkulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvanhenkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Kokohenkilöstömme on sitoutunut työsopimuksissaan salassapitovelvollisuuteen.

 

Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätätietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännönmuuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöönsäännöllisesti. Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.10.2020.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä suoraanmeihin:

Oulun TP Asennus ja Huolto Oy
Teknologiantie 18, 90590 Oulu

Tietoa evästeistä

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa ajoittainlaitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämäon yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaatietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeettallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi,valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneettiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi taisivuja selaillessasi.

Miten evästeitä käytetään?

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat palvelut:

Google Analytics

Näiden evästeiden hyväksyminen ei ole sivuston toiminnan kannaltaehdottoman välttämätöntä, mutta ne helpottavat sivujen selaamista. Voit poistaatai torjua evästeet, mutta tällöin jotkin sivuston toiminnot eivätmahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja sivuston käyttöäkuvaavat tiedot ovat täysin sivuston verkkovastaavan hallinnassa. Evästeitäkäytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteestaaboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, jauseimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jostorjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustollepalatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla oleviapalveluja ja toimintoja.

Tässä ohjeita evästeiden hallintaan ja poistamiseen eri selaimissa